För den som inte är insatt kan det vara svårt att veta vad VVS är för något. Därför kommer du i den här artikeln få mer information om VVS och vad det innebär.

Vad är VVS?

Till att börja med kan det vara bra om du har någorlunda bra koll på vad VVS är för något. VVS är en förkortning av orden värme, ventilation och sanitet. Begreppet används  för att beskriva en gren inom byggbranschen som håller på med värme, ventilation och sanitet. Förr i världen sade man rörmokare men eftersom yrket är brett så används numera begreppet VVS även fast rörmokeri är en del av jobbet.

Olika system inom VVS

Många fastigheter har oftast enkla system för vatten, avlopp och sanitet. Här nedan får du en kortare genomgång vad de olika systemen innebär och hur de används i byggnader.

Värme

I de flesta moderna byggnader används element som primär uppvärmning. Men numera finns det även andra varianter av värme i hemmet såsom golvvärme. Vanligtvis är elementen placerade under fönstren och kopplas via ett rörsystem. Golvvärme finns oftast i badrum eller i hallen och kan bestå av ett vattenburet system eller värmas upp via ett elektriskt system. Det är olika från byggnad till byggnad vilket värmesystem det har. I villor kan det vara en värmepump eller en värmepanna. I flerbostadshus är det vanligast med fjärrvärme.

Ventilation

I de flesta moderna hus som är av en större storlek och har utrymme för flera bostäder finns systemen för ventilationen i samma schakt som vatten och avloppet ligger i. Kanalerna dras till vinden. Därefter ansluts den till ett aggregat eller en frånluftsfläkt som innehar både till- och frånluftsfläktar.

Sanitet

Sanitet är det system som finns i byggnader och tar hand om olika vätskor och gaser vilket först och främst är tapp och spillvatten. Vanligtvis har vattenförsörjningen tre olika rör som leder varmvatten och kallvatten samt en vattencirkulation.

VVS-branschen

Som du säkert har förstått vid det här laget så är VVS en stor del av byggsektorn. Idag finns det omkring 3000 VVS-konsultföretag och 8000 VVS-entreprenadföretag bara i Sverige. Med andra ord finns det ett antal företag du kan vända dig till när du är i behov av att fixa värmen, saniteten eller ventilationen i ditt hem. Om du vill jobba med VVS kan du redan på gymnasiet börja utbilda dig. I vissa fall kan du behöva gå som lärling efter din avslutade gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning på vuxenskola. Men när du väl har slutfört din utbildning och gått färdigt som lärling har du stora chanser att få jobb och att få jobba inom branschen för resten av ditt yrkesliv.

Categories: VVS