Om du planerar att renovera i din tvättstuga, kök eller badrum kan du behöva förlänga dina rör eller rent av lägga om dem. Om du inte har någon erfarenhet av denna typ av arbete kan det kännas lite som att navigera i en djungel. En vanlig missuppfattning är att man måste anlita en rörmokare för att dra sina rör, men så är det inte! Om du känner dig manad och är påläst kan du faktiskt dra om dina egna rör i hemmet. 

Dra kopparrör 

Kopparrör är väldigt enkla att hantera och arbeta med. Fördelen med kopparrör är att de är mjuka och enklare att sätta ihop i jämförelse med andra hårda material. Du kan enkelt foga ihop två kopparrör med specialanpassade kopplingar. Du kan alltså på så sätt agera rörmokare i ditt eget  hem! Med det sagt är det fortfarande viktigt att du är noga påläst kring hur du ska gå tillväga när du hanterar vattenledningar. Ett litet misstag kan leda till läckage vilket kan bli en kostsam och svårhanterad vattenskada. Om du känner dig osäker är det därför bäst att ta in professionell hjälp alternativt avsätta ordentligt med tid för att läsa på ordentligt. Rörmokare - Böja rör

Vid stora ombyggnationer 

Om du planerar att utföra ett större renoveringsarbete eller ombyggnation kan du behöva ansöka om bygglov. I det fallet kan det vara så att du inte får dra dina egna rör. Om du trots det väljer att dra om dina rör och olyckan är framme kan ditt försäkringsbolag neka dig ersättning. Därför är det bäst att hålla sig bara till att utföra mindre arbeten i hemmet, som exempelvis att förlänga vattenledningar vid byte från badkar till dusch. 

Olika rör 

Kopparrör är de vanligaste förekommande i bostäder i Sverige. Eftersom de är så pass lätta att arbeta med kan de flesta bli en hemmarörmokare med lite kunskap i bagaget. Kopparrör kan enkelt sågas itu med hjälp av en bågfil. Om du behöver böja dina kopparrör bör du använda dig av en rörbockare som är speciellt anpassad för att böja rör. Om du har rör i andra material i din bostad bör du inte såga eller försöka få isär dessa på egen hand. I den situationen är det ett bättre alternativ att du skarvar ihop dessa rör med dina nya rör om du gör en förlängning. Självklart går det även bra att ta hjälp av en certifierad rörmokare om du känner dig osäker. Om du har ett relativt nytt hus bör rören vara av koppar och du bör kunna hantera dem hyffsat utan professionell hjälp.