När det behövs extra pengar brukar en enkel lösning vara att låna av en familjemedlem eller nära vän eller på företagslån.net. Finns några risker med ett sådant upplägg och vad är bra att ha koll på? Häng med i guiden nedan.

Prata igenom lånevillkoren på förhand
Vanligaste misstaget med lån mellan privatpersoner är att båda parter inte är införstådda med vad som gäller för lånet. När ska pengarna vara återbetalda? Ska lånet delbetalas eller betalas tillbaka i en enda återbetalning? Vill långivaren ha någon form av ränta och i så fall vad utgör en skälig ränta? Om allting är utrett på förhand minskar risken för framtida konflikter.

Skriv ner villkoren i ett skuldebrev
När båda parter är bekväma med vad som gäller för lånet är det klokt att skriva ner allting och få ett dokument som fungerar som låneavtal. Det är ett sätt att undvika ett scenario där ord står mot ord. Med ett nedtecknat avtal så finns ett tydligt underlag för vad ni kommit överens om. Dokumentet visar också att lånet existerar. En inte helt ovanlig situation för just lån mellan privatpersoner är att låntagaren hävdar att inte pengar har lånats och att ingenting behöver betalas tillbaka. Då blir skuldebrevet ett slags kvitto för långivaren som inte går att prata bort.

Vad ska stå med i skuldebrevet?
Viktigast är att få med de uppgifter som skulle förekomma i ett helt vanligt låneavtal med en bank eller kreditinstitut. Till exempel följande:

• Lånebelopp – Hur stor summa pengar lånas ut och vilken valuta handlar det om?
• Långivare och låntagare – Det ska vara tydligt vem som lånar av vem. För privatpersoner är ett tips att använda både personnummer och namn så att ingen förväxling kan ske.
• Ränta – Ibland väljer långivaren att inte ta ut någon ränta alls, men förekommer ränta måste det tydligt anges vad som gäller.
• Amorteringsplan – Skriv ner hur och när lånet ska betalas tillbaka. Kanske anges något extra villkor som att återbetalningen kan vänta om låntagarens ekonomiska situation försämras.
• Datum och underskrift – Se till att avtalet är daterat och underskrivet av båda parter. Gör en kopia så att långivare och låntagare har tillgång till det.
Risker med lån mellan privatpersoner
Ett problem med den här typen av lån är att de ofta sker mellan familjemedlemmar eller nära vänner. I sådana fall är det ofta svårt för långivaren att konfrontera låntagaren om återbetalningen dröjer. Om låntagaren inte sköter återbetalningen inom rimlig tid, eller långivaren pressar på för mycket om att få sina pengar, är risken stor att relationen skadas. Därför känner många att det är tryggare att vända sig till en bank eller annat kreditinstitut, särskilt när det handlar om större lånebelopp.

Categories: Skuldebrev